برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

چکیده: نمودارهای کنترل به طور گسترده در پایش فرآیند تولید در کارخانه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. بالطبع این نمودارها در پایش قابلیت اطمینان محصولات نیز مفید هستند. اخیراً روشی برای پایش قابلیت اطمینان، در حالی که زمان بین خرابی ها از توزیع نمایی یا وایبل با پارامترهای معلوم پیروی کند، پیشنهاد گردیده است. این روش برای پایش زمان سپری شده برای رسیدن به یک تعداد خرابی ثابت براساس توزیع نمایی نیز توسعه پیدا کرده است. در این مقاله با فرض این که زمان بین خرابی ها از توزیع وایبل سه پارامتری تبعیت می کند از یک روش برآورد تنومند برای برآورد پارامترهای نامعلوم استفاده شده است، همچنین روشی برای پایش زمان سپری شده تا رسیدن به r خرابی با استفاده از توزیع وایبل سه پارامتری پیشنهاد گردیده است. با توجه به این که توزیع مجموع متغیرهای تصادفی و مستقل توزیع وایبل (بجز در موارد مشخص با پارامترهای معلوم) نامعلوم است، برای پیاده سازی روش پیشنهادی از دو روش تقریب گشتاوری استفاده شده است. در ادامه کارایی روش در شناسایی بی ثباتی در طی فرآیند تولید نیز بررسی گردیده است.

 

پیوند خرید فایل در فروشگاه مجازی هوش مصنوعی، داده کاوی و آمار

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.