برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری عبارتند از :

1.برگه ثبت داده ها

برگه ثبت داده ها در موارد زیر به کار گرفته می شود:

هنگامی که داده ها می توانند توسط یک شخص یا در همان مکان به طور مکرر مشاهده و جمع آوری شوند

هنگام جمع آوری داده ها در مورد فراوانی یا الگوهای وقایع ، مشکلات ، نقص ها ، محل نقص ، علل نقص یا موارد مشابه

هنگام جمع آوری داده ها از یک فرآیند تولید

2.نمودار هیستوگرام:

نمودار های هیستوگرام زمانی استفاده می شوند که:

داده ها عددی هستند

شما می خواهید شکل توزیع داده را مشاهده کنید ، به ویژه هنگام تعیین اینکه آیا خروجی یک فرآیند تقریباً به طور معمول توزیع می شود یا خیر

تحلیل اینکه آیا فرایندی می تواند نیازهای مشتری را برآورده کند

تجزیه و تحلیل اینکه خروجی فرآیند یک تامین کننده چگونه است

دیدن اینکه آیا تغییر فرآیندی از یک بازه زمانی به دوره دیگر رخ داده است یا خیر

تعیین اینکه آیا خروجی دو یا چند فرایند متفاوت است

شما می خواهید توزیع داده ها را به سرعت و به آسانی با دیگران برقرار کنید

3.نمودار پارتو:

نمودارهای پارتو در موارد زیر استفاده می شوند :

هنگام تجزیه و تحلیل داده ها در مورد فراوانی مشکلات یا علل در یک فرآیند

وقتی مشکلات یا دلایل زیادی وجود دارد و می خواهید روی مهمترین موارد تمرکز کنید

هنگام تحلیل علل گسترده با بررسی اجزای خاص آنها

هنگام برقراری ارتباط با دیگران در مورد داده های خود

4.نمودار علت و معلول :      

هنگامی که عیب یا اشکالی شناسایی می شود باید دلایل بالقوه آن شناسایی شود. در مواقعی که علل بروز مشکل واضح نیست، از نمودار علت و معلول استفاده می شود.

5.نمودار تمرکز نقص ها :

با استفاده از این نمودار می توان محل های ایجاد عیب را روی محصول مشخص کرد.

6.نمودار کنترل :

نمودار کنترل ، گرافی است که برای مطالعه چگونگی تغییر روند در طول زمان استفاده می شود. داده ها به ترتیب زمان ترسیم می شوند. نمودار کنترل همیشه دارای یک خط مرکزی برای میانگین ، یک خط بالاتر برای حد کنترل بالایی و یک خط پایین برای حد کنترل پایین است. این خطوط از داده های تاریخی تعیین می شود. با مقایسه داده های فعلی با این خطوط ، می توانید نتیجه گیری کنید که آیا روند فرآیند تحت کنترل است یا خارج از محدوده کنترل.

چه زمانی از نمودارهای کنترلی استفاده می شود؟

هنگام کنترل فرآیندهای مداوم و یافتن و اصلاح مشکلات هنگام بروز آنها

هنگام پیش بینی دامنه نتایج مورد انتظار از یک فرآیند

هنگام تعیین ثبات فرآیند (در کنترل آماری)

هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای تغییر روند از دلایل خاص (وقایع غیر معمول) یا علل مشترک (ساخته شده در روند)

هنگام تعیین اینکه آیا پروژه بهبود کیفیت شما باید با هدف جلوگیری از مشکلات خاص یا ایجاد تغییرات اساسی در روند کار باشد.

موفق ترین و موثرترین ابزار کنترل فرآیند آماری نمودارهای کنترلی هستند که در اوایل سال 1920 میلادی توسط شوهارت توسعه داده شد.

7.نمودار پراکندگی :

از نمودار همبستگی برای شناسایی رابطه بالقوه بین دو متغیر استفاده می شود. در صورت همبستگی متغیرها ، نقاط در امتداد یک خط یا منحنی قرار می گیرند.

نمودارهای پراکندگی در چه زمانی استفاده می شوند؟

وقتی داده های عددی را جفت کرده اید

وقتی متغیر وابسته شما ممکن است برای هر مقدار از متغیر مستقل شما مقادیر متعددی داشته باشد

هنگام تلاش برای تعیین ارتباط این دو متغیر

دیگر ابزار های کنترل فرآیند آماری نیز در طول زمان توسعه داده شده اند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نمودار های مجموع تجمعی(CUSUM):عرض هرکدام از نقاط رسم شده نشان دهنده مجموع جبری عرض های قبلی و آخرین انحرافات هدف می باشد.

میانگین وزن دار متحرک نمایی(EWMA):هر نقطه جدول نشان دهنده میانگین وزن دار زیرگروه های فعلی و قبلی می باشد و وزن داده های جدید بیشتر و وزن داده های قبلی کمتر می باشد.

 

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

0912-608-2256

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.