بلاگ / آرشیو دسته «طراحی آزمایش»

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]     منظور از طرح آماری آزمایشها، طرح­ریزی فرآیندی است که دادههایی مناسب را که بتوان با روشهای آماری تحلیل کرد، جمع آوری و استنتاجهای معتبر و عینی بدست آورد. اگر بخواهیم نتایجی با معنا از دادهها استخراج کنیم، روشهای آماری در طرح آزمایش ضروری است. وقتی مساله متضمن دادههایی است که شامل خطاهای آزمایشی هستند در این صورت روش­شناسی آماری تنها رهیافت عینی تحلیل است. پس هر مساله آزمایشی دارای دو وجه است. یکی طرح آزمایش و دیگری تحلیل آماری دادهها. این دو موضوع در ارتباط نزدیک با یکدیگرند، زیرا روش تحلیل مستقیماً …

ادامه مطلب

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]     نویسنده: روح اله رمضانی (عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه دامغان) در این نوشته می خواهیم نقش آزمایشگاه های تحقیقاتی را در تولید دانش بر اساس الگوی هرم دانش بررسی کنیم. 1)کسب اطلاعات از منظر داده در الگوی هرم دانش ؛ دانش با ‍‍پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست می آید و اطلاعات نیز داده های معنی و مفهوم دار می باشند.   زمانی که از دانش برای تصمیم گیری در مورد واقعیت ها و فرآیند ها در جهت افزایش بهره وری و سود آوری استفاده میشود،تبدیل به خرد(فرزانگی،بینش یا معرفت) …

ادامه مطلب

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 1 میانگین: 1]در  لینک های ذیل آخرین ورژن این نرم افزار در اختیار شماست. لینک دانلود نسخه ۶۴ بیتی Stat-Ease Design-Expert 13.0.5.0 x64 (به همراه کرک )  DOE (مخفف Design of experiments و به معنی طراحی آزمایش‌ها) عبارتست از ایجاد تغییرات هدفمند در ورودیها یا مشخصه های یک فرآیند بمنظور مشاهده و تست تغییرات حاصل در خروجیها یا نتایج. در واقع یک فرآیند از ترکیب ماشینها، مواد، روشها، انسان، محیط و اندازه گیری های مربوطه تشکیل شده که در نهایت منجربه تولید یک محصول یا خدمت می گردد. طراحی آزمایش یک راهکار علمی است که به شما …

ادامه مطلب